EnglishVietnamese

căn hộ chung cư cho thuê

Chung cư sài gòn Mia- Căn hộ N3 tầng 17

Chung cư sài gòn Mia- Căn hộ N3 tầng 17

Liên hệ
 • 74 m2
 • 1 Bedroom
 • 1 Bathroom
Chung Cư Sài Gòn MIA- Căn hộ N5 tầng 17

Chung Cư Sài Gòn MIA- Căn hộ N5 tầng 17

Liên hệ
 • 47.4 m2
 • 1 Bedroom
 • 1 Bathroom
Chung cư Sài Gòn MIA- Căn hộ N8, tầng 17

Chung cư Sài Gòn MIA- Căn hộ N8, tầng 17

Liên hệ
 • 74 m2
 • 1 Bedroom
 • 1 Bathroom
Chung cư Sài Gòn MIA- Căn hộ N10, tầng 17

Chung cư Sài Gòn MIA- Căn hộ N10, tầng 17

Liên hệ
 • 47.4 m2
 • 1 Bedroom
 • 1 Bathroom
Chung cư Sài Gòn MIA- Căn hộ N11, tầng 17

Chung cư Sài Gòn MIA- Căn hộ N11, tầng 17

Liên hệ
 • 89 m2
 • 2 Bedroom
 • 2 Bathroom
Chung cư Sài Gòn MIA- Căn hộ N12, tầng17

Chung cư Sài Gòn MIA- Căn hộ N12, tầng17

Liên hệ
 • 80 m2
 • 2 Bedroom
 • 2 Bathroom
An Gia Skyline- Căn hộ 2206

An Gia Skyline- Căn hộ 2206

Liên hệ
 • 74 m2
 • 1 Bedroom
 • 1 Bathroom
Chung Cư Sài Gòn MIA- Căn hộ S9 tầng 15

Chung Cư Sài Gòn MIA- Căn hộ S9 tầng 15

Liên hệ
 • 47.4 m2
 • 1 Bedroom
 • 1 Bathroom
Chung Cư Sài Gòn MIA- Căn hộ S10 tầng 15

Chung Cư Sài Gòn MIA- Căn hộ S10 tầng 15

Liên hệ
 • 88 m2
 • 2 Bedroom
 • 2 Bathroom